ต้อนรับ คณะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ต้นไม้กินได้ ร่วมถึง ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลทากาศ