ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดทากาศ และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 55 ปี

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00น. นายบัญัญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และศรัทธาพุทธศาสนิกชน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดทากาศ และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 55 ปี พระครูมนูญกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดทากาศ ณ อุโบสถวัดทากาศ