ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำขัง บริเวณถนนข้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาทากาศ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรี นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำขัง บริเวณถนนข้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาทากาศ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน