ได้ออกตรวจเยี่ยม การจัดการขยะ เศษอาหาร บ่อดักไขมัน และท่อน้ำทิ้ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล นางณิชาภา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ออกตรวจเยี่ยม การจัดการขยะ เศษอาหาร บ่อดักไขมัน และท่อน้ำทิ้ง ของร้านอาหาร และร้านค้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ