ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อม นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนิน โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทากาศ โครงการเทถนนคอนกรีตหมู่ 6 ทากาศ(บ้านเด่นหนองหมู) ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย