ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานขาวทาชมภู

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานขาวทาชมภู สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้ ได้รับความร่วมมือประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุน รถแบ็คโฮ 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน สำหรับนำผักตบชวาไปทิ้ง ประสานการสนับสนุนเรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ จากเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลบ้านเเป้น เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง แห่งละ 1 ลำ