ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นางอรพิน บุญมากาศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK "Antigen Test Kit" ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “LAMPHUN ATK Passport” สมุดประจำตัวของกลุ่มที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของเทศบาลตำบลทากาศ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่จังหวัดลำพูนที่ 82/2564