รับมอบกระสอบ จำนวน 2,000 ใบ

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายศรีประเสริฐ มูลกาศ และนายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาากาศ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ รับมอบกระสอบ จำนวน 2,000 ใบ จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลายและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ และขอขอบคุณ นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ ส.อบจ.ลำพูน อำเภอแม่ทาเขต 2