มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่มีคำสั่งจากนายอำเภอแม่ทาให้กักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ,นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่มีคำสั่งจากนายอำเภอแม่ทาให้กักตัวสังเกตุอาการ 14 วัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน