โครงการพระราชดำริบ้านศรีป้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านศรีป้าน นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพระราชดำริบ้านศรีป้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นายพรชัย ปันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ป้องกันและรักษาให้ประชาชนได้มีสุขภาพช่องปากที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยมีคุณหมอเมธาวินี ประสมนาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เป็นผู้ให้ความรู้