โครงการทำที่นอนลมเพื่อป้องกันกดทับจากวัสดุรีไซเคิล

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานเปิด โครงการทำที่นอนลมเพื่อป้องกันกดทับจากวัสดุรีไซเคิล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ(หลังเดิม) โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ เป็นผู้ดำเนินงาน ร่วมกับ อสม.ตำบลทากาศ