ตรวจสอบระดับน้ำลำน้ำแม่ทา

วันนี้ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ตรวจสอบระดับน้ำลำน้ำแม่ทา ณ ฝายทากาศ ตั้งอยู่บ้านหมื่นข้าว หมู่ 4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน