โครงการในพระราชดำริ บ้านหมื่นข้าว

วันนี้ 9 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ร่วมเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน