ซ่อมแซมไหล่ทาง ที่ชำรุดเสียหาย

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองจินดา ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไหล่ทาง ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ