มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ปลัดเทศบาล มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านพักอาศัยของตนเอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้กักตัว พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนช่วงกักตัวเพื่อสังเกตอาการ