ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลทากาศ โดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รพสต.ทากาศ อสม. ผู้นำชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลทากาศ ณ ห้องประชุมสภาฯ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)