โครงการพัฒนาความรู้ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมจัดโครงการพัฒนาความรู้ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาลตำบลทากาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้