กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และพนักงาน ร่วมจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยร่วมดำเนินการปลูก ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นกระชายขาว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์และมอบให้แก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณ ป้องกันและรักษาโรค โควิด19 ต่อไป