รฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ

วันที่ 26 กรฏฏาคม 2564 เวลา 09.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 จุดเสี่ยง จุดที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้ออกประกาศไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่