ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลแม่ทา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30น. ท่านพระครูมนูญกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดทากาศ ร่วมกับ เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลแม่ทา เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ของประชาชนผู้มาใช้บริการ