ร่วมขอบคุณ กรมชลประทาน ที่ได้อนุเคราะห์ดิน

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมขอบคุณ กรมชลประทาน ที่ได้อนุเคราะห์ดินที่ขุดลอกหน้าฝายทุ่งโป่ง ในการปรับพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลทากาศ ในการดำเนินงานขุดลอกฝายทุ่งโป่ง ของกรมชลประทาน ร่วมกับเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน