กิจกรรมจิตอาสาทากาศ ภายใต้ การสร้างความปลอดภัยทางถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00น. นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน คณะจิตอาสาพระราชทาน 904 ตำบลทากาศ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทากาศ ภายใต้ การสร้างความปลอดภัยทางถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด 2 ข้างทาง ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดังต่อไปนี้ การทำความสะอาดสองข้างทางถนน และทาสีจราจร เตือนตามจุดเสี่ยงต่าง อาทิเช่น สะพานบ้านทากาศ สะพานบ้านหมื่นข้าว เสาไฟฟ้า และอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ