มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นายวีระชาติ ทาลึ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอแม่ทา ร่วมกับ นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร เทศบาลตำบลทากาศ ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดดังนี้

 

1. บ้านหมื่นข้าว มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 86.63 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 1
2. บ้านเกาะทราย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 86.57 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2
3. บ้านแพะริมน้ำ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 81.30 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 3