พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโครงการธรรมสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ภาคพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี