ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้กักกันตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างกักกัน

ฉีดพ่นล้างถนน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมดำเนินการฉีดพ่นล้างถนนบริเวณ ป้อมยามตำรวจหนองหมู ถึง ร้านเอกเกษตร เนื่องจากรับการร้องเรียนจากประชาชน ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง เศษดิน จากการก่อสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ "ติดต่อราชการเทศบาลตำบลทากาศ"
 

โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกิจกรรมเครือข่าย โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3ดี สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เครือข่ายภาคอีสาน ณ วัดพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายศรีประเสริฐ มูลกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Plan) ปี 2565 ทั้งหมด 33 ราย และปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา