ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลทากาศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดทาหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ กุนคง ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี

 

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ อำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทา โดยมีนายโยธิน ประสงค์ ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี

 

โครงการลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่ถูกต้อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล จัดโครงการลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติก และการจัดการขยะที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และประชาชนทั่วไป

 

จัดกิจกรรม Kick Off จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย พนักงาน ร่วมกับอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม Kick Off จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานศูนย์ OTOP บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน