:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา

- กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ ประจำปี  2565  และสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2566

ประกาศเรียกประชุมสภา

 

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภา

 

ประกาศปิดประชุมสภา

ประกาศเปิดประชุมสภา

 

นัดประชุมสภา