:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: วัดทาหมื่นข้าว

12 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

 ข้อมูลทั่วไปของวัดวัดทาหมื่นข้าว
 
• ชื่อวัด: วัดทาหมื่นข้าว
• ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา
• นิกาย: มหานิกาย
• ที่ตั้ง: เลขที่ หมู่ 4 บ้านทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51170
 
ประวัติความเป็นมา
 
ความน่าสนใจภายในวัดทาหมื่นข้าว
วัดทาหมื่นข้าว...
          ในสังคมไทยวัดเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิต เป็นอย่างมาก วัดทาหมื่นข้าว ยังเป็นศาสนสถานที่ให้ความรู้สึกสงบเมื่อได้มา เป็นที่ยึดหนี่ยวจิตใจ ทั้งในยามทุกข์ หรือสุข นอกจากนั้นวัดทาหมื่นข้าว ยังเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อ่อนช้อยแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้ชัดเจนโดยเฉพาะบานประตู และหน้าที่ต่างที่มีการออกแบบแกะสลัก และลงรักทำสีอย่างสวยงามทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อได้มาเยี่ยมชม วัดทาหมื่นข้าวเป็นศาสนสถานที่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทากาศ ภายในวัดมีความร่มรื่น มีต้นลีลาวดีที่สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านกว้างเป็นพุ่มใหญ่ให้ร่มเงาความสดชื่นเป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลทากาศ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความงามสักครั้ง...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร