:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: วัดทาศรีป้าน

12 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

 ประวัติวัดทาศรีป้าน
 
วัดทาศรีป้าน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ บ้านทาศรีป้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดลำเหมือง
ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และหอฉัน ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระพุทธรูป
วัดทาศรีบ้าน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑ แต่ก่อนตั้งอยู่ฟากตรงข้ามกับลำน้ำแม่ทา ต่อมาน้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้วัดพังลง จึงต้องย้ายมาสร้างอีกฟากหนึ่งของฝั่งน้ำแม่ทา ซึ่งมีต้นโพธิ์ล้มขว้างป้านน้ำอยู่ จึงตั้งชื่อวัดตามว่า “วัดทาศรีป้าน”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๕๘ เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ พระครูประดิษฐ์ จารุวณฺโณ ปัจจุบันมี พระครูโกศลวรการ(จารุวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลทาขุมเงิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร