:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: สินค้าแกะสลัก

12 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์งามล้ำ.สืบสานตำนานความเป็นไทย.มุ่งมั่นก้าวไกลสู่สินค้าระดับโลก
 
แกะสลักด้วยไม้จามจุรี
 
กลุ่มแกะสลักไม้ บ้านหมื่นข้าว
 
ที่ทำการกลุ่ม โทร.053-574278 ,เทศบาลตำบลทากาศ โทร.053-574111

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร