:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ย้ำเตือน‼️ ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯ รีบยืนยันตัวตน เพื่อให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันที

26 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

???? ย้ำเตือน‼️ ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯ รีบยืนยันตัวตน เพื่อให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันที

.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 มีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,145,989 ราย และยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีก จำนวนทั้งสิ้น 1,419,557 ราย ทั้งนี้ ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ทั้ง 3 ธนาคาร (กรุงไทย จำกัด, ออมสิน และ ธ.ก.ส.) ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด 

.

???? ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการตามโครงการฯ โดยรายละเอียดวันและช่วงเวลาการยืนยันตัวตน ดังนี้

 .

???? ยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ์ได้ 1 พ.ค. 66

???? ยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ์ได้ 1 มิ.ย. 66

???? ยืนยันตัวตน ในช่วงวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ์ได้ 1 ก.ค. 66

???? ยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ์ได้ 1 ส.ค. 66

.

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้น

.

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ในการยืนยันตัวตน หากยืนยันตัวตนไม่สำเร็จให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อตรวจสอบแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง หากเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

.

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พ.ค. 66 ผ่าน 2 ช่องทาง 

.

1️⃣ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 

2️⃣ ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน (ออมสิน, กรุงไทย, ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา) ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ยืนยันตัวตน #บัตรสวัสดิการ #กระทรวงการคลัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร