:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: กำหนดการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ

20 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

กำหนดการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_295_44_35_28.doc