:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองนอก หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านเกาะทราย ตำบลทากาศ ขนาดภายในกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทางรวม 650 เมตร เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_248_20_6_470.pdf