:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองนอก หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะทราย ตำบลทากาศ ขนาดภายในกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทางรวม 650 เมตร เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_247_19_4_775.pdf

catalogs_file_247_19_4_778.pdf