:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ กิติกาศ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Plan) ปี 2566 ทั้งหมด 32 ราย และปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร