:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

11 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่ออนุมัติงบประมาณปี 2566  โดยมีนายพบ เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาลตำบลทากาศ เป็นประธานในการประชุม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร