:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เทศบาลตำบลทากาศ

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งนำโดย นายพลภัทร สีแดง อค.คช.ลำพูน พร้อมคณะ ซึ่งได้ร่วมหารือถึงอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่กว้างขวางขึ้น โครงการอบรมกฎหมายที่น่าสนใจ รวมถึงการกำหนดวาระการประชุมร่วมกันทุกศูนย์ในช่วงกลางปีเพื่อประสานการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งกว่าครั้งไหน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลำพูนโดยทั่วถึงต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร