:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒณาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2/2566

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญศรี กันทะวัง ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒณาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณา CARE PLAN ปี 2566/เคสรายใหม่ ทดแทนกรณีมีผู้ป่วยชีวิตและในการนี้ได้มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการที่ย้ายไปรับราชการที่แห่งใหม่จำนวน 1 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร