:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยร่วมดำเนินการเก็บขยะ ตลอดสองข้างทาง ตั้งแต่ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร