:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายบัญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลทากาศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศ โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านนพระครูมนูญกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดทากาศ มาบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ "พุทธรรม นำชีวิต สู่ชีวิตที่พอเพียง"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร