:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

ภายในกิจกรรมมีการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ พร้อมการออกหน่วยของส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ การออกให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 การรับฟังปัญหา การร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการต่อภาษีรถ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน การออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา เพื่อลดภาระการเดินทางในการชำระค่า น้ำค่าไฟ การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร การแจกเมล็ดพันธ์พืช ผัก ต้นไม้ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน การรับทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ จากสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ทา เป็นต้น

ซึ่งเทศบาลตำบลทากาศ ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมจัดบูธนิทรรศการคัดแยกขยะ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมถึงการรณรงค์การงดใช้โฟม โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร