:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลทากาศ นำโดย นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการ อาทิเช่น นิทรรศการคัดแยกขยะ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นิทรรศการงูและสัตว์เลื้อยคลาน จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นิทรรศการเพื่อเด็ก 3D จากกองการศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสอยดาวมอบของรางวัล จากบริษัท ไออีซี แม่ทา-แม่แตง จำกัด และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กๆเยาวชนและผู้ที่มาร่วมงาน เทศบาลตำบลทากาศ ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร