:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมไม่จำหน่ายบุหรี่ ให้แก่เยาวชน

13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยนายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ้านค้าที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ และร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมไม่จำหน่ายบุหรี่ ให้แก่เยาวชน จำนวน 3 ราย พบว่าปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ให้ทราบต่อไป

**********************************

ภาพ/ข่าว/บรรณาธิการ โดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.053-096008

โทรสาร. 053-096009

อีเมล์ : sarabun@thakat.go.th

เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th

เหตุด่วน กู้ชีพกู้ภัย ทต.ทากาศ โทร 053096132 , 0812876154 , 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร