:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: มอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน

11 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้ นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ พร้อมด้วย นายอนันต์ จินะกาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ นายจำนงค์ นันตากาศ นายสนั่น นวลสา นายอิ่นแก้ว ต๊ะกาศ นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ และนายบรรจง จอมเมืองกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศ ลงพื้นที่มอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทากาศ ทุกหมู่บ้าน ในโครงการคัดแยกขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลทากาศ

 

**********************************

ภาพ/ข่าว/บรรณาธิการ โดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.053-096008

โทรสาร. 053-096009

อีเมล์ : sarabun@thakat.go.th

เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th

เหตุด่วน กู้ชีพกู้ภัย ทต.ทากาศ โทร 053096132 , 0812876154 , 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร