:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก (ครั้งที่ 3)

23 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ ได้มอบหมายให้นายบรรจงค์ สารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาาศ พร้อมด้วยนายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก (ครั้งที่ 3) พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

**********************************

ภาพ/ข่าว/บรรณาธิการ โดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์

โทร.053-096008

โทรสาร. 053-096009

อีเมล์ : sarabun@thakat.go.th

เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th

เหตุด่วน กู้ชีพกู้ภัย ทต.ทากาศ โทร 053096132 , 0812876124 , 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร