:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศ // วิสัยทัศน์ : ทากาศเมืองร่มรื่นน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงาม การคมนาคมสะดวก // ติดต่อสอบถาม : หมายเลขโทรศัพท์ 053-096008 หมายเลขโทรสาร(FAX อัตโนมัติ) 053-096009 อีเมล์ : saraban@thakat.go.th

ชื่อ: ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ มอบหมายให้นายองอาจ ชัยชนะยานนท์ รองปลัดเทศบาลตำบลทากาศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 4 บ้านหมื่นข้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหมื่นข้าว

 

**********************************

ภาพ/ข่าว/บรรณาธิการ โดย : นายวรภพ ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.053-096008

โทรสาร. 053-096009

อีเมล์ : sarabun@thakat.go.th

เว็ปไซต์ : www.thakat.go.th

เหตุด่วน กู้ชีพกู้ภัย ทต.ทากาศ โทร 053096132 , 0812876124 , 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร